مرور برچسب

بهترین گوسفند

انواع نژاد گوسفند خارجی

انواع نژاد گوسفند خارجی: نژاد گوسفند همواره به عنوان یکی از سودمندترین حیوانات برای بشر مطرح بوده که از گوشت ،لبنیات و پوست (پشم) آن استفاده میکرده است. با حال درست است که می توان از گوسفند…