مرور برچسب

خروس محلی

خرید و فروش مرغ و خروس

فروش انواع مرغ و خروس محلی و ماشینی در تهران قربانی کردن یکی از قدیمی ترین رسم های موجود در جامعه ی ایرانی می باشد که بسیاری از افراد این عمل را با قربانی کردن مرغ و خروس محلی و ماشینی