مرور برچسب

دامداری

اهمیت دامداری

اهمیت دامداری : اهمیت دامداری به دلایل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از قبیل منبع درآمد، باروری خاک ، محصولات دامی (شیر ، گوشت و ...) برای خانوار روستایی و عشایری بسیار مهم است و همواره مورد…