مرور برچسب

شیر گوسفند

خاصیت شیر گوسفند

 شیر گوسفند : شیر گوسفند ارزش غذایی بالایی دارد و در مقایسه با شیر سایر حیوانات غلظت بیشتری از پروتئین، ویتامین ها، چربی و سایر مواد معدنی را داراست.بررسی های زیادی شیر گوسفند را به عنوان…