مرور برچسب

مرغ و خروس ماشینی

فروش مرغ و خروس محلی در تهران

خرید و فروش انواع مرغ و خروس محلی و ماشینی در تهران قربانی کردن یکی از قدیمی ترین رسم های موجود در جامعه ی ایرانی می باشد که بسیاری از افراد این عمل را با قربانی کردن مرغ و خروس