مرور برچسب

وزن گوسفند زنده

متوسط وزن گوسفند زنده

متوسط وزن گوسفند زنده متوسط وزن گوسفند زنده بر اساس نژاد و محل نگهداری و پرورش گوسفند متفاوت است و بستگی به شرایط محیطی و تغذیه ای آنان دارد. گوسفندان از زمان بلوغ تا 15 ماهگی معمولا به وزن…