تغذیه گاو شیری | نکاتی مهم در رابطه با تغذیه گاوهای شیری

به طور قطع تغذیه اصولی با به استفاده از مواد مغذی و سالم از مهم ترین عواملی است که هر دامداری باید به رعایت آن بسیار توجه داشته باشد . دانش کافی در مورد تغذیه گاو شیری آن هم به صورت مناسب و اصولی یکی از همین مواردی است که در گاوداری همیشه باید مورد …

بیشتر بخوانید