تاریخچه دامپروری و قدمت آن چیست؟

تاریخچه دامپروری

دامپروری صنعتی قدیمی در بین جوامع بشرمی باشد که سبب تامین برخی از مهم ترین نیازهای انسان هااز قرن های بسیار دور تا کنون بوده است. تاریخچه و قدمت شروع دامپروری و اهلی کردن اولین حیوانات دامپروری و دامداری را می‌توان شاخه از حوزه کشاورزی محسوب کرد که با اهلی کردن و رشد دادن حیواناتی […]