تاریخچه دامپروری و قدمت آن چیست ؟

دامپروری صنعتی قدیمی در بین جوامع بشرمی باشد که سبب تامین برخی از مهم ترین نیازهای انسان هااز قرن های بسیار دور تا کنون بوده است . تاریخچه و قدمت شروع دامپروری و اهلی کردن اولین حیوانات : دامپروری و دامداری شاخه از حوزه کشاورزی می باشد که با اهلی کردن و رشد دادن حیواناتی …

بیشتر بخوانید