خطر حیوانات درنده برای گله داران

تذکری مهم برای دامپروران  : گوسفندان برای قشر روستایی و عشایری جزو دارایی های ارزشمند آنها به شمار می آید . نگهداری و پرورش صحیح و درست آنها برای این دسته از افراد بسیار حائز اهیمت می باشد به طوری که وارد آمدن هر گونه آسیبی به این حیوانات ، آسیب به معیشت و زندگی …

بیشتر بخوانید