کاربرد دستگاه شیردوشی چیست؟

طی چندین سال گذشته با پیشرفت تجهیزات مورد استفاده در دامداری های کوچک و بزرگ، بخش قابل توجهی از سختی های این شغل کاهش پیدا کرده است. اما امروزه با وجود پیدایش تجهیزاتی مانند دستگاه شیردوشی هنوز آنچنان دامداران علاقه و تمایل خود را برای استفاده از آنها نشان نداده اند. البته بخشی از این …

بیشتر بخوانید