دستگاه شیر دوشی چیست ؟

طی چندین سال گذشته با پیشرفت تجهیزات مورد استفاده در دامداری های کوچک و بزرگ ، بخش قابل توجهی از سختی های این شغل کاهش پیدا کرده است . اما امروزه با وجود پیدایش تجهیزاتی مانند دستگاه شیردوشی هنوز آنچنان دامداران علاقه و تمایل خود را برای استفاده از آنها نشان نداده اند . البته …

بیشتر بخوانید