حکمت قربانی و انواع قربانی

قربانی کردن امری توصیه شده در ادیان مختلف بخصوص اسلام می باشد که باعث تقرب و نزدیکی به خداوند می شود. در قرآن کریم آیات متعددی مبنی بر انجام این سنت اللهی وجود دارد. همچنین ائمه بزرگ اسلام به انجام قربانی سفارش های بسیاری کرده اند. در ادامه این مطلب قصد داریم به حکمت ها …

بیشتر بخوانید