حکمت قربانی و انواع قربانی

قربانی کردن امری توصیه شده در ادیان مختلف بخصوص اسلام می باشد که باعث تقرب و نزدیکی به خدواند می شود . در قرآن کریم آیات متعددی مبنی بر انجام این سنت اللهی وجود دارد . همچنین ائمه بزرگ اسلام به انجام قربانی سفارش های بسیاری کرده اند . در ادامه این مطلب قصد داریم …

بیشتر بخوانید