شرایط نگهداری گوسفند

پرورش دام سبک نظیر گوسفند و بز می تواند سبب به وجود آمدن اشتغال دائم و مفید در مناطق کم برخورداری شود که امکان ایجاد کارخانه های صنعتی را ندارند . به طور کلی هزینه ایجاد یک دامداری گوسفندی کم تر از ایجاد یک مرغداری و یا گاوداری ها می باشد چند گوسفند را می …

بیشتر بخوانید