سم چینی یا چیدن سم گوسفند | گندیدگی سم گوسفندان

مراقبت از سم گوسفند مراقبت از سلامت گوسفندان یکی از جنبه های مهم تولید و مدیریت در شغل پرورش دام محسوب می شود. حفظ سلامت سم گوسفند نیز از این قاعده مستثنی نیست. مبتلا شدن گوسفند به بیماری های سم می تواند تاثیر نامطلوبی برای روند رشد و بهره وری گوسفندان داشته باشد. سم این …

بیشتر بخوانید