سم چینی یا چیدن سم گوسفند | گندیدگی سم گوسفندان

مراقبت از سم گوسفند | درمان گندیدگی سم مراقبت از سلامت گوسفندان یکی از جنبه های مهم تولید و مدیریت در شغل پرورش دام محسوب می شود. حفظ سلامت سم گوسفند نیز از این قاعده مستثنی نیست. مبتلا شدن گوسفند به بیماری های مربوط به سم و پا می تواند تاثیر نامطلوبی برای روند رشد …

بیشتر بخوانید