کنه زدایی گوسفند و بز | حمام ضد کنه

کنه زدایی گوسفند و بز

روش های کنه زدایی از گله گوسفندان کنه ها موجوداتی آزاردهنده هم برای دامداران و اشخاص شاغل در این حوزه و هم برای خود گوسفندان می‌باشند که در بسیاری مواد به عنوان عامل بیماری‌زا نیز به حساب می آیند. کنه ها حشرات کوچکی هستند که انگلی شکل بوده و خطرات مختلفی برای سلامت گله شما […]