کنه زدایی گوسفند و بز | حمام ضد کنه

روش های کنه زدایی از گله گوسفندان : کنه ها موجوداتی آزاردهنده هم برای دامداران و اشخاص شاغل در این حوزه و هم برای خود گوسفندان می باشند که به عنوان عوامل بیماری زایی نیز به حساب می آیند. کنه ها حشرات کوچکی هستند که انگلی شکل می باشند و به نوعی به عنوان عامل …

بیشتر بخوانید