۲۰ حقیقت جالب درباره گوسفند

۲۰ حقیقت جالب درباره گوسفند : گوسفند همواره جزو مفیدترین حیواناتی بوده که توانسته بخشی از نیازهای بشر را در طول تاریخ برطرف کند و احتمالا از اولین حیواناتی بوده که برای اهداف کشاورزی و تولید غذا اهلی شده است. گوسفندان حیواناتی نشخوارکننده ای هستند که برای استفاده از علوفه و مواد خشبی خلق شده …

بیشتر بخوانید