چند نکته جالب در مورد بز 

در مورد خصوصیات رفتاری و بدنی بز ها چه می دانید ؟ در این مطلب قصد داریم که برخی از جالب ترین مواردی که درباره این حیوانات با فایده و سودمند نمی دانستید را به شما معرفی کنم . بدون شک از خواندن چنین نکات قطعا متعجب خواهید شد . بز گونه حیوان اهلی باهوش …

بیشتر بخوانید