آشنایی با اجزا بدن گوسفندان

اجزا بدن گوسفندان گوسفندان حیواناتی پستاندار و نشخوار کننده هستند که نژادهای گوناگونی از آنها در سراسر جهان وجود دارد . گوسفند را می توان در دسته مفیدترین حیواناتی اهلی قرار داد  که بشر در طول قرن ها اقدام به پرورش این حیوانات برای استفاده از شیر ، گوشت و پشم آنها کرده است. درک …

بیشتر بخوانید